Share

ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ผืนที่ชักขึ้นในวันประกาศชัยชนะของคนไทยในกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน ๒๐๑๒

ธงไตรรงค์ ธงชาติไทย ผืนที่ชักขึ้นในวันประกาศชัยชนะของคนไทยในกีฬาโอลิมปิก ลอนดอน ๒๐๑๒ ได้มาถึงพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเพื่อจัดแสดงให้คนไทยได้ชมอย่างถาวรตลอดไปแล้วครับ โดยมีการจัดแสดงพร้อมเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่งเป็นเหรียญเสมือนจริงทั้งขนาดและน้ำหนัก สำหรับมอบในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ๒๐๑๒ ด้วย
วันที่ทำการบันทึก 04-06-2556


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย