Share

ธงไทย (Thai flag) กับ ธงทิว (Bunting) ... เพียงแค่สีเหมือนกัน แต่อัตราส่วนต่างกัน


มีเพื่อนบนกระดานข่าวพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย http://www.facebook.com/www.thaiflag.org ถามผมว่าทำไมชาวต่างชาติจึงชอบใช้แถบสีธงชาติไทยไปประดับบ้านเรือนที่ประเทศเขา? 

ขอตอบว่า 

ไม่ใช่นะครับ เป็นการเข้าใจผิดครับ ... แถบสี ๓ สี คือ แดง ขาว น้ำเงิน ที่เขานำไปประดับนั้นเรียว่า Bunting หรือ "ธงทิว" เป็นธงสำหรับประดับงานรื่นเริง ซึ่งเขาใช้มาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หรือปีที่รัชกาลที่ ๖ ประกาศเริ่มใช้ธงไตรรงค์ หรือธงสามสีเป็นธงชาติไทยเสียอีกครับ ... ดังนั้น ถ้าเราเห็นแถบสี ๓ สี คือสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ในอัตราส่วนเท่ากันเรียง ๕ แถบ (Red White Blue Bunting 5 Stripe) ก็อย่าเพิ่งทึกทักว่าเป็นแถบสีธงไตรรงค์ ธงชาติไทยเชียวนะครับ ...ตัวอย่างร้านขาย Bunting

ตัวอย่างร้านขาย Bunting (เวลานำไปประดับ ก็จะพับให้เป็นครึ่งวกลม Half Fan Flats) 
ตัวอย่าง Bunting ที่ขายบนอีเบย์


ก็เพราะปัญหาแถบสีของ Bunting หรือ ธงทิว ที่มีสีเหมือนธงไตรรงค์ จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดำริอยากเปลี่ยนธงชาติสยามจาก "ธงไตรรงค์" เป็น "ธงช้างเผือก" กลับไปเหมือนเดิมอีกครั้ง


และภาพในเกมส์ออน์ไลน์นี้ก็ไม่ใช่พรมเช็ดเท้าแถบสีธงชาติไทยนะครับ แต่เป็นแถบสีแบบธงรื่นเริง


วันที่ทำการบันทึก 02-05-2555


Share  พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (ธงไตรรงค์)(Thai national flag museum)
อีเมล์: thaiflag@hotmail.co.th , วีดิทัศน์เกี่ยวกับธงชาติไทย : http://www.youtube.com/user/mykeawja , เฟสบุ๊ค : http://www.facebook.com/www.thaiflag.org
ขอขอบคุณสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดย วรกุล งามสระคู | บันทึกข้อมูลโดย เบญจภา มนัสสงวนศักดิ์
ขอขอบคุณ: อนัญญา ศรีภุมมา, ธารทิพย์ กำนลมาศ และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย