ท่านทราบหรือไม่ว่า...
เพราะเหตุใดจึงใช้ช้างเผือก
เป็นสัญลักษณ์ของธงสยาม?

ท่านทราบหรือไม่ว่า...
ทำไมสยามใช้พื้นธงเป็นสีแดง?

ท่านทราบหรือไม่ว่า...
พระราชบัญญัติธงสยามออกเมื่อไหร่?อ่านเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา
และชมงานสะสมต่างๆ
อาทิ โปสการ์ดเก่า บัตรสินค้าโบราณ
ผ้ากำมะหยี่ กระดุม เข็มกลัดเก่า ฯลฯ
ที่เกี่ยวเนื่องกับธงสยามหรือธงช้าง!!!

พิเศษ!!!
อย่าลืมชมภาพประวัติศาสตร์

พิธีอัญเชิญธงสยามขึ้นสู่ยอดเสา
ที่สูงที่สุดในประเทศไทย...


พิพิธภัณฑ์ธงสยามจัด Museum on tour บรรยายประวัติธงชาติไทย
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา ในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมาของธงชาติไทยและเกิดความรักชาติผ่านผืนธง
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓


พิพิธภัณฑ์ธงสยามร่วมเสวนา
โครงการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัว
พิพิธภัณฑ์ธงสยามร่วมงาน “เหมันต์ สุคันธา” ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
วันเสาร์ที่ ๙ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
พิพิธภัณฑ์ธงสยามจัดทำโครงการอนุรักษ์ธงสยาม
โดยมีการพิมพ์ธงสยามในสมัยรัขกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ ขึ้นมาใหม่
เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้มีโอกาสชมธงสยามแบบจริงๆ
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อของ คุณพันธุ์เลิศ อาจมังกร ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
พิพิธภัณฑ์ธงสยามและคุณปิยะนุช ศกุนตนาค (นาคคง)
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย (Thai Museum Foundation)
ร่วมแนะนำพิพิธภัณฑ์ธงสยามต่อสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)


ต้องการชมเป็นวิดีโอ (ภาพเคลื่อนไหว)
โปรดคลิกที่ข้างล่าง!!!
วิดีโอชุดที่๑

วิดีโอชุดที่๒

(หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีโปรแกรม Flash 8 เพื่อชมวิดีโอข้างต้น
ถ้าเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Flash 8 ท่านสามารถคลิกเพื่อ Download ฟรีที่นี่!!!)
พิพิธภัณฑ์ธงสยามสัญจร ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ โดยมีอาจารย์เอนก
และอาจารย์วรรณา นาวิกมูล ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


ถ้าท่านต้องการไปเยี่ยมชม "บ้านพิพิธภัณฑ์"
IF YOU WOULD LIKE TO VISIT "HOUSE OF MUSEUMS"
โปรดคลิกดูแผนที่ได้ที่ข้างล่าง
PLEASE CLICK TO SEE THE MAP AS BELOW
คุณศรัณย์ ทองปาน และคุณวิชญดา ทองแดง
บรรณาธิการวารสาร เมืองโบราณ MuangBoran Journal
ร่วมกันถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
คลิกที่นี่...เพื่ออ่านสกู๊ปพิเศษ "พิพิธภัณฑ์ธงสยาม"
เรื่องและภาพโดยศรัณย์ ทองปาน วารสารเมืองโบราณ
พิพิธภัณฑ์ธงสยามต้อนรับคุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ และคุณปณิตา สระวาสี
บรรณาธิการ "จุลสารเพื่อชุมชนพิพิธภัณฑ์"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


คลิกที่นี่...เพื่ออ่านรายละเอียด"พิพิธภัณฑ์ธงสยาม"
จากฐานข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิพิธภัณฑ์ธงสยามต้อนรับคุณชวน สุนทรานันท์
และคุณเสริม สุนทรานันท์ จากเวปไซต์ http://www.thai-collector.comพิพิธภัณฑ์ธงสยามมอบเกียรติบัตรให้แก่
คุณดวงพร เล้าประเสริฐ สมาชิก CokeThai.com
ที่เดินทางมามอบป้ายเหล็กเก่ารูปธงช้างเพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ธงสยามคุณสุทธิพงษ์ พื้นแสน นักค้นคว้าเรื่องธงแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
พร้อมกับรับมอบหนังสือ ธงไทย ของ อ. ฉวีงาม
(กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อเข้าบล็อคเรื่องธงไทย)เวปไซต์โดย: พิพิธภัณฑ์ธงสยาม (Siam flag museum)

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์: เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ธงสยาม ไม่ได้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ถ้าท่านใดมีความต้องการที่จะเข้าชม โปรดกรุณาโทรศัพท์จองล่วงหน้าที่หมายเลข ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ หรือส่งโทรสารแจ้งความจำนงการเข้าชมได้ที่หมายเลข ๐๒๙๓๙๙๕๕๒สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์:
พิพิธภัณฑ์ธงสยาม
๑๕ ลาดพร้าว ๔๓
อ.ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

SIAM FLAG MUSEUM:
15 Lad Phrao 43
Lad Phrao RD.
Huay Kwang
Bangkok 10310
Thailand
Official website: http://www.siamflag.org
E-mail: siamflag@hotmail.com

พิพิธภัณฑ์ธงสยาม...ยินดีรับบริจาคและรับซื้องานสะสมเก่าหรือของเก่าโบราณที่มีรูปหรือเกี่ยวเนื่องกับธงสยาม (ธงช้างเผือก) เช่น ธงช้างจริงที่ใช้สมัยรัชกาลที่ 4 และสมัยรัชกาลที่ 5 โปสการ์ดเก่า รูปถ่ายเก่า หนังสือเก่า แผนที่โบราณที่มีรูปธงช้าง ถาดเจริญธงช้าง ฯลฯ เพื่อนำของเก่าเหล่านี้ไปจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ธงสยาม...ท่านใดที่มีของเหล่านี้และสนใจที่จะบริจาคหรือขาย กรุณาติดต่อโดยตรงที่พิพิธภัณฑ์ธงสยาม หมายเลขโทรศัพท์ 02-9399553 หรืออีเมล์ siamflag@hotmail.com

ชมงานพิมพ์หินรูปธงช้าง (Siamese flag) จากที่ต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนผังธงโลก
ชมงานพิธีอัญเชิญธงสยาม ณ พิพิธภัณฑ์ธงสยาม ร่วมฉลอง ๑๐๐ ปีเสด็จประพาสยุโรป
สุดยอดงานสะสมที่เกี่ยวเนื่องกับธงสยามหรือธงช้างที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ชมธงสยามแบบต่างๆ และอ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามร.ศ. ๑๑๐
ชมภาพถ่ายโบราณที่มีธงสยามหรือธงช้างประดับอยู่ในภาพซึ่งอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
ร่วมพิสูจน์ปริศนาว่าด้วยธงสยามแบบช้างยืนพื้นนั้น...มีจริงหรือไม่?
ร่วมพิสูจน์ปริศนาว่าด้วยธงสยามแบบช้างชูงวงนั้น...มีจริงหรือไม่?
เชื่อหรือไม่...ธงช้างแบบช้างอ้วนสั้นเคยใช้รับเสด็จฯ ที่เดนมาร์กมาแล้ว
ชมภาพประวัติศาสตร์ครบรอบ ๑๐๑ ปี "ใต้ร่มช้าง วันตราดรำลึก" ณ จังหวัดตราด
ภาพวาดธงช้างจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงผนวชวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
อ่านประวัติการชักธงชาติครั้งแรกของสยาม เรื่องและภาพโดยเทพชู ทับทอง
อ่านเรื่องป้อมป้องปัจจามิตร กับเกล็ดเรื่องราว...แรกมีเสาธงในสยาม
ชมเบื้องหลังการถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อแนะนำพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
ชมภาพกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
พิพิธภัณฑ์ธงสยามและคุณชมพู ฟรุ๊ตตี้ รวมใจมอบให้ครูใต้ผู้เสียสละ
ฟังรายการวิทยุ ตะลอนทัวร์ครอบครัวไทย แนะนำพิพิธภัณฑ์ธงสยาม
ร่วมชมธงช้างของแท้ดั้งเดิมผืนโบราณ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี
พิพิธภัณฑ์ธงสยามมีความยินดีและขอต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทุกท่าน