พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร:

ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปี


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ขอกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกแขนง
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์
ที่ร่วมด้วยช่วยกันเผยแพร่ประวัติศาสตร์งานเฉลิมพระนคร
หรืองานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ให้คนไทยได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย


รายการ "รักบ้านเกิด" ช่วง "จารึกแผ่นดิน" ตอน "พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร"
ผู้ดำเนินรายการคือ ผู้พันเบิร์ด ออกอากาศทางช่อง ๕
พบกับเรื่องราวและวัตถุชิ้นเอกการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี และ ๒๐๐ ปี

ความเป็นมาของการสมโภชกรุงเทพฯ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี และ ๒๐๐ ปี ในรายการ Bangkok Amazing


รายการ Vision News ช่อง Thai Vision Channel


เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ สามแชะ ออกอากาศทางช่องทีวีไทย (TPBS)
รายการจดหมายเหตุกรุงศรีฯ ออกอากาศแนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ๒ ตอน


คุณต้น ตระการ แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร


รายการ MORNING TALK ช่วง"Happy Birthday Bangkok 227 years"


รายการสะพานสีรุ้ง แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ เมืองไทยมีดี ฉลองกรุงเทพ ๒๒๘ ปี"
รายการThailand Viewfinder ช่อง ASTV แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร


ออกอากาศคลื่น FM. 105 MHz. "ตะลอนทัวร์ ครอบครัวไทย" แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
รายการมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com