พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร:

ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปี


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครร่วมงานแถลงข่าว
“บัตรเดียว เที่ยวยกครัว ทัวร์พิพิธภัณฑ์รอบกรุง”
ชวนครอบครัวร่วมกันไปเที่ยวฟรี ผ่านบัตร HAPPY FAMILY DAY Card


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย มอบของขวัญให้ครอบครัวไทย ร่วมกันเปิดตัว “บัตรเดียว เที่ยวยกครัว ทัวร์พิพิธภัณฑ์รอบกรุง” (HAPPY FAMILY DAY) เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยและสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของครอบครัวมากกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วกรุงเทพฯ ตลอดปี ๒๕๕๓
และเนื่องด้วยเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ตรงกับเดือนคล้ายเดือนเกิดกรุงเทพมหานครครบ ๒๒๘ ปีบริบูรณ์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อครอบครัวไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ ก็ได้จัดบรรยายความเป็นมาของงานเฉลิมพระนครหรือวันเกิดกรุงเทพมหานคร ภายในงานแถลงข่าวโครงการ HAPPY FAMILY DAY นี้ด้วย


มุมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครที่ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแหล่งเรียนรู้เพื่อครอบครัวไทยอาจารย์ปรียานุช นาคคง ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยเข้าเยี่ยมชมบูธพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครมีผู้สนใจจำนวนมากเข้าสอบถามถึงประวัติความเป็นของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครมุมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครได้นำวัตถุชิ้นเอกไปร่วมแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างมากบรรยายความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้เพื่อครอบครัวไทยในโครงการนี้เช่นกัน


ชมเป็นภาพยนตร์สั้น กรุณาคลิกข้างล่าง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย
จัดงาน HAPPY FAMILY DAY
ณ สวนสัตว์ดุสิต ๑๘ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com