พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร:

ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปี


กระทรวงวัฒนธรรมประกาศจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ที่ทรงพระราชทานพิธีลงเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายนโดยจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่หอประติมากรรมต้นแบบ อาคารกรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละครวังหน้า สวนสันติชัยปราการ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลอดเส้นทาง บริเวณถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ และถนนพระอาทิตย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

- กิจกรรมทางศาสนา โดยการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ และพิธีบวงสรวงที่ศาลหลักเมือง และวัดสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ วัดบวรนิเวศน์ วัดมหาธาตุและวัดพระเชตุพนฯ

- การแสดงรัตนศิลป์ ประกอบด้วยการนำชมอาคารหน้าพระลาน หอศิลปพีระศรี โบราณวัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการมหานครอมรรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๓๒๕ ถึงปัจจุบัน

- มหกรรมอาหารไทย โดยนำอาหารไทยหลากหลายชนิดจากสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร มาสาธิตและจำหน่ายอาทิ ขนมไทย ขนมมงคล ขนมดอกจอก ขนม ลูกชุป โรตี-มะตะบะ และกาแฟโบราณ เป็นต้น

- ร้อง ระบำ ละคร โดยจัดการแสดง ละครใน เรื่องอุณรุท ละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ และรำ ระบำสี่ภาคเชิงสร้างสรรค์ ที่โรงละครวังหน้า

- การแสดงสังคีตศาลา โดยนำการแสดงดนตรีร่วมสมัยเจริญกรุง เพลงเรื่อยเปื่อย การแสดงหุ่นรามเกียรติ์ การแสดงโขนเด็ก และการแสดงดนตรียามเย็น เป็นต้น

- ตลาดย้อนยุค โดยสาธิตและจำหน่ายอาหารยอดนิยม ของดีของสภาวัฒนธรรมเขต และ การฉายหนังกลางแปลง ที่สวนสันติชัยปราการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ในส่วนพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร จะนำวัตถุชิ้นเอกไปร่วมจัดนิทรรศการงานฉลองครบรอบ ๒๓๑ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนำ เหรียญสตพรรษมาลา เนื้ออะไหล่ทอง ออกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปีแรก (พ.ศ. ๒๔๒๕) ภาพงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปีแรก ซึ่งจัด ณ ท้องสนามหลวง ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์รัชกาลที่ ๗ ให้แก่คณะมหรสพที่จัดแสดงในงานเปิดสะพานพุทธ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี ภาพถ่ายต้นฉบับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี พระราชพิธีเปิดสะพานพุทธ (พ.ศ. ๒๔๗๕) ตันฉบับภาพพิมพ์หินสี่สีหน้าปกหนังสือพิมพ์อิตาลี ข่าว รัชกาลที่ ๗ ทรงเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานพุทธโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี เข็มกลัดหน้าฟิล์มพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี เหรียญเฉลิมพระนครหรือเหรียญฉลองกรุงครบ ๑๕๐ ปี พร้อมแพรแถบ และพิเศษสุด! เหรียญสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี ชนิดเหรียญ Proof ต้นแบบเพื่อทดลองผลิตหนึ่งเดียวในประเทศไทย ออกโดยกรมธนารักษ์
เบื้องหลังข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับครอบครัวข่าว ๓
สกู๊ปพิเศษ แนะนำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครร่วมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๓๑ ปีสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ชมการจัดแสดงวัตถุชิ้นเอกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี และ ๒๐๐ ปี
โดยพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ในงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๓๑ ปี
ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจัดงานระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖


 photo bangkok_231_p01_zps4262fd50.jpg

 photo bangkok_231_p02_zpsae122e75.jpg

 photo bangkok_231_p03_zps1ce2ea7a.jpg

 photo bangkok_231_p04_zps64a9c63b.jpg

 photo bangkok_231_p05_zpsd4979bd4.jpg

 photo bangkok_231_p06_zps37247c97.jpg

 photo bangkok_231_p09_zpsc7d92143.jpg

 photo bangkok_231_p08_zpsff32595f.jpg

 photo bangkok_231_p07_zpsf2e6c795.jpg

 photo bangkok_231_p11_zps58e62e32.jpg

 photo bangkok_231_p10_zpse36ccf83.jpg

 photo bangkok_231_p12_zps5a981b93.jpg

 photo bangkok_231_p13_zpsf4343f07.jpg

 photo bangkok_231_p15_zpsc21322c3.jpg

 photo bangkok_231_p16_zps101cbd7c.jpg
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com