พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร:

ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปี


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการนำเสนอประวัติด้านการเฉลิมกรุงรัตนโกสินทร์
ในงาน..."ย้อนยุครัตนโกสินทร์ ๒๒๗ ปี"
ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โปสเตอร์งานย้อนยุครัตนโกสินทร์ ๒๒๗ ปีคุณจันทกาญจน์ คล้อยสาย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครกับบูธเฉลิมพระนครเหรียญสตพรรษา ๕ รัชกาล ที่ออกเนื่องในวาระสมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ถ้วยรางวัลพระราชทานเนื่องในวาระเฉลิมพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ผู้สื่อข่าวต่างให้ความสำคัญกับประวัติความเป็นมาของงานเฉลิมพระนครในวาระต่างๆมุมย้อนอดีตสะพานพุทธ ซึ่งเป็นที่ถูกใจผู้มาเยี่ยมชมงานต่างถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมากอีกมุมหนึ่งของบูธ จะเห็นทีวีกำลังเปิดภาพยนตร์พระราชพิธีเปิดสะพานพุทธเพื่อฉลองกรุงเทพครบ ๑๕๐ ปีด้วยคุณชมพู ฟรุ๊ตตี้ ที่มาร่วมร้องเพลงรัตนโกสินทร์ ก็เข้ามาถ่ายรูปพร้อมครอบครัวน้องเก้า จิรายุทธ พระเอกในโปสเตอร์เชิญชวนงาน ก็แวะมาชมมุมพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยผู้ที่เที่ยวงาน ต่างร่วมกันแต่งกายย้อนยุคกันมาอย่างคึกคักเพื่อให้สมกับเป็นงานย้อนยุครัตนโกสินทร์สุขุมพันธ์ บริพัฒน์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการการเสวนาบนเวที ได้แก่ อาจารย์ด๊อกเตอร์เอนก นาวิกมูล คุณประภาพรรณ จันทร์นวล และคุณจันทกาญจน์ คล้อยสายอาจารย์ด๊อกเตอร์เอนก นาวิกมูล ยังเป็นเป็นขวัญใจคนรักประวัติศาสตร์เช่นเดิมหลังจบเสวนาบนเวที อาจารย์ด๊อกเตอร์เอนก นาวิกมูล ได้ลงมาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ บูธพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครขอขอบคุณ คุณภูชิชย์ อัครฐานาชีวะ และ คุณวรายุธ มิลินทจินดา ที่เอื้อเฟื้อเพลงย้อนรำลึกรัตนโกสินทร์ ๒๒๗ ปีพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com