พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร:

ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปีกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร จัดงาน เปิดตำนานสะพานพุทธ ๘๐ ปี วิถีไทย เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึกและเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี สะพานพระพุทธยอดฟ้าในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ พฤษภาคมนี้ ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร


ภาพยนตร์สั้น จดหมายเหตุงานเปิดตำนานสะพานพุทธฯ ๘๐ ปี วิถีไทย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีท่านผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานงาน และวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นช่วงงานเสวนาเรื่องราวและประวัติความเป็นมาและเหตุแห่งการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าในพระราชพิธีเฉลิมพระนครครบรอบ ๑๕๐ ปี ในปีในสมัยรัชกาลที่ ๗ ตรงกับพ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แก่ ท่านอาจารย์ เพ็ญพรรณ เจริญพร คณบดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ จันทกาญจน์ คล้อยสาย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร และ พฤฒิพล ประชุมผล รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ชมภาพนิ่ง
งาน “เปิดตำนานสะพานพุทธ ๘๐ ปี วิถีไทย”

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com