ชมงานสะสมเฉลิมพระนคร
สุดยอดหายาก!!!


เหรียญดุษฎีมาลา
หรือเหรียญทรงยินดี
เข็มราชการในพระองค์
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญสตพรรษมาลา
หรือเหรียญ ๕ รัชกาล
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญที่ระลึกพระราชทาน
ผู้ช่วยในการ
แนชันนาลเอกษฮีบิชัน
ที่ท้องสนามหลวง
สมโภชพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญบูรณะวัดพระแก้ว
เฉลิมพระนคร ๑๐๐ ปี


เหรียญพระแก้วมรกต
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
เนื้อเงิน บล๊อคเจนีวา


ภาพพิมพ์หิน
ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี
ของบริษัทยาสูบซำมุ้ย


งานเฉลิมพระนคร
บนหนังสือพิมพ์อิตาลี


ปฏิทินสงกรานต์
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญเฉลิมพระนคร
ฉลองเปิดสะพานพุทธ


เข็มกลัดต่างๆ ที่ออก
ในงานเฉลิมพระนคร


ถ้วยรางวัลที่ระลึก
ในการจัดงานมหรสพ
เฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญรวมพระพักตร์
๗ รัชกาลเฉลิมพระนคร


เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี


เหรียญฉลองกรุง ๒๐๐ ปี
ทั้งแบบทองคำ เงิน ขัดเงา ตัวตลก


เหรียญพระราชทานเป็นที่ระลึก
สมโภชกรุง ๒๐๐ ปี แพรแถบ


เหรียญพระแก้วมรกต ๓ ฤดู
เนื้อทองคำ ฉลองกรุง ๒๐๐ ปีกรุณาคลิกที่รูปบนเพื่อชมงานเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ณ ท้องสนามหลวงแบบขนาดกว้างพิเศษ (PANORAMA)


"ด้วยความรักและความศรัทธาในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
และการสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดสถานที่เกิดของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงตั้งใจที่จะนำประวัติศาสตร์การสมโภชหรือการเฉลิมพระนครทั้ง ๔ ครั้งกลับมา
กลับมาเพื่อให้มีชีวิต มีชีวิตแบบที่ทำให้ทุกท่านสัมผัสได้ สนุกได้และไม่น่าเบื่อ
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM)
ย่อมเป็นประโยชน์แก่คนไทยที่สนใจประวัติศาสตร์งานสมโภชกรุงฯ ไม่มากก็น้อย
ดังนั้นเรามาเรียนรู้และร่วมรักษ์ประวัติศาสตร์งานสมโภชกรุงด้วยกันนะคะ"
จันทกาญจน์ คล้อยสาย
(ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร (Bangkok Commemoration Museum)
การอ่าน E-BOOK ผ่าน YOUTUBE แนะนำให้ท่านคลิกขยายดูแบบเต็มจอและคลิกเลือกความละเอียดที่รูปฟันเฟืองให้สูงกว่า 720p HD ... (และรอให้ฟันเฟืองหมุนจนหยุด ความละเอียดหน้าจอจะถูกเซทใหม่) ... และในกรณีที่ต้องการอ่านทีละหน้า กรุณาคลิกที่ปุ่ม "หยุดชั่วขณะ" และในกรณีที่ต้องการปิดเสียงเพลง กรุณาคลิกที่ "เครื่องหมายลำโพง" ครับกรุณา "คลิก" เพื่อชมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๓๑ ปี
 photo bangkok231years_banner_zpsd2770071.jpg

กรุณา "คลิก" เพื่อชมงาน "แผ่นดินของเรา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


กรุณา "คลิก" เพื่อชมรายการโทรทัศน์และวิทยุและสิ่งพิมพ์


กรุณา "คลิก" เพื่อชมโครงการแหล่งเรียนรู้โดยสสส. และมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย


กรุณา "คลิก" เพื่อชมภาพกิจกรรมงานย้อนยุครัตนโกสินทร์ ๒๒๗ ปี


กรุณา "คลิก" เพื่อชมมุมงานฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


กรุณา "คลิก" เพื่อชมภาพการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร


กรุณา "คลิก" เพื่อชมเหรียญสมโภชพระนคร ๑๐๐ ปีเนื้อต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์เหรียญที่ระลึกไทย


กรุณา "คลิก" พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครพาชมสนามหลวงสมโภชกรุงฯ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี ๒๐๐ ปี


กรุณา "คลิก" เพื่อชมรายการเช้าข่าวข้น ช่อง ๙ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๐ ปี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕


กรุณา "คลิก" เพื่อชมงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๓๐ ปี ณ ศาลพระหลักเมือง


กรุณา "คลิก" เพื่อชมงาน "เปิดตำนานสะพานพุทธ ๘๐ ปี วิถีไทย" บริเวณลานปฐมบรมราชานุสรณ์คลิปวิดีโอสำคัญทางประวัติศาสตร์
งานสมโภชหรือเฉลิมพระนครบนแผ่นดินรัตนโกสินทร์
ที่ขอแนะนำให้ท่านต้องชม


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ร่วมย้อนอดีตงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ... การเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด "งานพิพิธภัณฑ์" ซึ่งเป็นการนำเอาสินค้าพื้นเมืองของสยามในขณะนั้นมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการซึ่งเรียกว่างาน "เอกษฮีบิชัน" เพื่อให้ชาวสยามได้เข้าชม ณ ท้องสนามหลวง โดยมีการเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า "แนชันนาลเอกษฮีบิชัน" (National Exhibition) พร้อมชมเหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอษฮีบิชัน ณ ท้องสนามหลวง เพื่อสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ตรงกับพ.ศ. ๒๔๒๕

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ร่วมย้อนอดีตงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ... พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดฯ ให้สร้างเหรียญดุษฎีมาลา หรือเหรียญทรงยินดี เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยเข็มราชการในพระองค์ สำหรับพระราชทานผู้ที่รับราชการในพระองค์และรัชทายาทหรือผู้สืบบรมราชตระกูลและผู้มีความดีความชอบพิเศษ เหรียญดุษฎีมาลา นี้เป็นเหรียญที่ออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ส่วนสาเหตุที่นิยมเรียกกันว่า "เหรียญทรงยินดี" นั้น นอกจากมีคำว่า ทรงยินดี ปรากฏอยู่บนเหรียญแล้ว สันนิษฐานว่า อาจเป็นพระราชประสงค์ที่พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นในวาระการสถาปนาพระนครครบ ๑๐๐ ปี ด้วย ด้านหน้า มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วงขอบเหรียญมีพระปรมาภิไธยว่า "จุฬาลังกรณว์หัส์ส ปรมราชาธิราชิโน" ขอบล่างเป็นช่อชัยพฤกษ์ไขว้กัน มีอักษรโรมันตัวเล็กว่า "J.S & A.B WYON SC" เบื้องบนมีพระขรรค์ไชยศรีกับธารพระกรไขว้กัน มีห่วงยึดกับเหรียญ และ ติดแผ่นโลหะจารึกว่า "ทรงยินดี" ด้านหลัง เป็นรูปพระสยามเทวาธิราช ทรงพระขรรค์ยืนแท่นพิงโล่ตราแผ่นดิน พระหัตถ์ขวาทรงพวงมาลัย เว้นพื้นที่ไว้สำหรับจารึกชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ใต้แท่นมีเลข ๑๒๔๔ บอกจุลศักราชที่สร้างและมีอักษรรอบขอบเหรียญเป็นภาษามคธว่า "สยามิน์ทปรมราช ตุฏธิป์ปเวทนํอิทํ" แปลว่า "เหรียญนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความยินดีของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ คือ พระเจ้ากรุงสยาม" ริมขอบนอกของเหรียญมีอักษรมคธว่า สัพ์เพสํสํฆภูตานํ สามัค์คี วุฑ์ฒิสาธิกา แปลว่า "ความสามัคคีของบุคคลผู้รวมกันเป็นหมู่คณะย่อมเป็นเครื่องยังความเจริญให้สำเร็จ"

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครร่วมย้อนอดีตการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ และ ๑๕๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕

"พระพักตร์ที่อยู่ในใจคนไทย ... ตลอดกาล" เป็นการนำเหรียญที่ระลึกสำคัญเมื่อครั้งงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ๑๕๐ ปี และ ๒๐๐ ปี ซึ่งมีพระพักตร์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม มาร้อยเรียงเรื่องราวออกมาเป็นคลิปประวัติศาสตร์เพื่อให้เพื่อนๆ ได้สดับและรับชมกันครับ

การสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๕๐ ปี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า งานเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในวาระครบรอบพระนคร ๑๕๐ ปี โดยมีการสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ องค์ผู้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของสยาม ในคลิปนี้ท่านจะได้เห็นการสร้างสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจงานการสร้างสะพานด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งถึงวันที่บริษัท ดอแมน ลองค์ เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกในการสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ จำนวน ๗๐ เหรียญ พร้อมชมเหรียญจริงภายในคลิปนี้ ซึ่งท่านไม่สามารถหาชมที่ไหนได้ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมพระราชพิธีเปิดสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และจะได้ชมพระราชพิธีเปิดพระวิสูตร (ม่านคลุม) พระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วย สุดท้ายท่านจะได้ชมถ้วยรางวัลพระราชทานจาก พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับผู้ที่นำมหรสพมาจัดแสดงภายในงานเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี "ในการที่ได้จัดมหรสพเล่นสนองพระเดชพระคุณ"


(บน) บทสัมภาษณ์จาก Thai-ASEAN News Network (TAN NETWORK)
(บน) บทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์เดลินิวส์วาไรตี้ ฉบับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓(บน) บทความจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์จุดประกาย ฉบับวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
(กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านแบบ PDF)
 photo news_bangkok_231years_zps53366fa4.jpg

(บน) บทความจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์จุดประกาย ร่วมสมโภชกรุงฯ ๒๓๑ ปี
(กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านแบบ PDF)

หนังสือประวัติงานฉลองกรุงเทพที่ละเอียดและสมบูรณ์ที่สุด
"เฉลิมพระนคร ย้อนฉลองกรุง"
พิมพ์สี่สี กระดาษอาร์ตมันทั้งเล่ม จำนวนจำกัดเพียง ๒๐๐ เล่ม
ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท พร้อมส่งลงทะเบียนทั่วประเทศฟรี!
รายได้ทั้งหมดนำไปใช้เพื่องานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ท่านที่สนใจสั่งซื้อ กรุณาโอนเงินมาที่:
คุณจันทกาญจน์ คล้อยสาย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว ๔๔
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๐๓๐๖๙๕๑๓๐
พร้อมส่งหลักฐาน (สลิป) การโอนเงินมาที่:
bangkokmuseum@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร
ที่อยู่: ๑๕ ลาดพร้าว ๔๓ กรุงเทพ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์: ๐๒๙๓๙๙๕๕๓ โทรสาร: ๐๒๙๓๙๙๕๕๒

(กรุณาโทรจองเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า เนื่องจากเหรียญที่ระลึกต่างๆ มีมูลค่าสูงมาก จึงมิได้นำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร)


BANGKOK COMMEMORATION MUSEUM.
Official website: www.bangkokmuseum.org
Address: 15 Ladphrao 43, Bangkok 10310.
Tel: 029399553 Fax: 029399552
E-mail: bangkokmuseum@hotmail.com


พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นรวบรวมประวัติความเป็นมาและวัตถุชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นเนื่องในวาระการสมโภชพระนครหรือเฉลิมพระนครตั้งแต่ครั้งครบรอบ ๑๐๐ ปี และ ๑๕๐ ปี และล่าสุด ๒๐๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาของคนไทยทุกคน

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครยังขาดวัตถุสิ่งของที่ได้ถูกจัดทำขึ้นมาในช่วงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากเพื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ถ้าท่านมีสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสมโภชพระนครหรืองานเฉลิมพระนครหรืองานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์และต้องการ ขาย หรือ บริจาค ให้กับพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อรวบรวมและจัดแสดงอันจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และศึกษา ... โปรดติดต่อโดยตรงที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร โทรศัพท์ 02-9399920 และ 081-6233223 (ติดต่อคุณนุช) หรือที่อีเมล์ bangkokmuseum@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ