ร่วมใจสวมสายรัดข้อมือ

ฉลอง ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์

เพื่อร่วมกันสร้าง

อาคารศูนย์เรียนรู้

ประวัติธงชาติไทย

ให้เสร็จทันในปีพ.ศ. ๒๕๖๐
จำหน่ายที่

ไปรษณีย์ไทย

ทุกสาขาทั่วประเทศ

ราคาเส้นละ ๑๐๐ บาท


ถาม: ทำไมพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจึงต้องเร่งสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติธงชาติไทยในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติ เพื่อให้แล้วเสร็จทันในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ?

ตอบ: เนื่องจากในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ฉลองครบรอบศตวรรษการประกาศใช้ธงไตรรงค์ และสืบเนื่องจากปัญหาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีขนาดเล็ก ไม่สามารถเปิดรองรับจำนวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่ทางโรงเรียนขอจัดเข้าฟังเป็นหมู่คณะเกิน ๓๐ ท่าน ซึ่งมีหลายครั้งที่ทางพิพิธภัณฑ์จำใจต้องปฏิเสธการขอนำนักเรียนเข้าฟังการบรรยายประวัติธงชาติไทย ณ พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย อันเนื่องจากปัญหาเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรับนักเรียนนักศึกษานั่นเอง


ท่านที่มีความประสงค์สั่งซื้อสายรัดข้อมือ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์ หรือร่วมบริจาคเพื่อการก่อสร้าง

“อาคารศูนย์เรียนรู้ประวัติธงชาติไทย ในวาระฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์”

เพื่อใช้เป็นสถานที่และแหล่งเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของธงชาติไทย

รวมถึงกฎระเบียบ การใช้ การชัก และการประดับธงชาติไทยอย่างถูกต้อง

สามารถสั่งซื้อสายรัดข้อมือโดยโอนเงิน หรือร่วมบริจาคได้ที่บัญชีชื่อ: นายพฤฒิพล ประชุมผล

(ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ประวัติธงชาติไทยฉลอง ๑๐๐ ปี ธงไตรรงค์)

ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่ ๐๒๐ - ๐๘๖ - ๓๙๒ - ๙๘๐

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย (Thai national flag museum)

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๙๓๙-๙๕๕๓

เวปไซต์ : www.thaiflag.org และ www.siamflag.org

อีเมล์ : thaiflag@hotmail.co.th

Let's celebrate the centennial of the Thai national flag's centennial.

Limited edition first 3D Thai national flag wristband by the Thai National Flag Museum.

All proceeds go towards funding the construction of the museum.


พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย | กรุณาคลิกที่รูปข้างล่างคลิกที่นี่เพื่อติดตามข่าวสารบน
คลิกที่นี่เพื่อติดตามข่าวสารบน


คำสำหรับการค้นหา :
สายรัดข้อมือ | ๑๐๐ ปี | 100 ปี | ธงไตรรงค์ | ธงชาติไทย | ศูนย์เรียนรู้ | wristband | Thai national flag | Trairong flag | 100 years | centennial